Bergslagens Takentreprenad AB - När du vill ha tätskikt som håller i längden

Varje fastighet har flera olika fasader. 5 stycken för att vara exakt. Men i de flesta fall glömmer man bort den femte fasaden som vi anser vara den första. Det vill säga taket. Fungerar inte tätskiktet på taket så fungerar inte heller fastigheten som den ska. Ett läckage får ofta dyra konsekvenser, så det lönar sig att satsa på kvalitet när det gäller ditt tak. Vi installerar svenskproducerat kvalitetstätskikt från Trebolit på ditt tak enligt gällande bestämmelser såsom AMA-HUS och Tätskiktsgarantier. 

För oss är det extremt viktigt att ge dig som kund service av högsta klass. Vi vet hur viktigt det är att känna sig trygg med sitt tak. Bättre huvudkudde får man leta efter.

Företaget startades 2022 av Mathias Holmquist som arbetat i takbranschen under flera år. Alla montörer innehar de utbildningar och certifikat som behövs. Allt från heta arbeten till montörsutbildningar, fallskydd och säkra lyft.

Vi är anslutna till Tätskiktsgarantier i Norden AB. Du kan läsa nedan vad som ingår i trygghetspaket som följer med ditt nya tak.

IMG 20221027 155420

Renovering och nyproduktion

Dagens moderna SBS-modifierade tätskikt har en väldigt lång livslängd. Det är inte ovanligt att ett tak kan leva i 35-40 år, något beroende på hur utsatt det är för väder, vind samt läge. Förr hade inte tätskikt den livslängd det har idag. Så kontakta oss gärna så kommer vi ut för besiktning av ditt gamla tak och lämnar en rekommendation på åtgärd samt offert på arbetet. Vi utför såväl renoveringar som nyproduktion och inget projekt är för litet eller stort. Vid renovering väljer vi bästa produkt för ditt tak som installeras ovanpå ditt befintliga tätskikt om det är lämpligt. Vid nyproduktion tillser vi att du får rätt tätskiktssystem för ett tryggt fastighetsägande en långt tid framöver.

Taksäkerhet och solcellspaneler

Beroende på din fastighets utformning installerar vi taksäkerhet anpassad till dina förhållanden. Där tar vi med i beräkningen hur mycket snölast som taket kommer utsättas för. Vi tittar också på vilket tillträde ditt tak ska ha och dimensionerar taksäkerheten utifrån detta. Då får du ett säkert tak som uppfyller samtliga krav.

Vi monterar fästplattor för solcellspaneler på din fastighet oavsett om det rör sig om installation vid omläggning av taket eller om du behöver fästplattor på ditt befintliga tak. Många gånger lönar det sig att man byter tätskikt samtidigt som solceller installeras.

Gröna tak

Vi installerar även tak med Sedum-matta, så kallade "gröna tak". Sedumtak är på många sätt miljösmart. Det tar upp och binder föroreningar från luften, isolerar byggnaden. Skötseln för sedumtak är minimal då de är tåliga för torka och behöver bara lite kärlek i form av gödsel en gång per år.

Serviceavtal - vi bryr oss om ditt tak

Det är lätt att glömma bort sitt tak efter att det installerats. Vi erbjuder serviceavtal där vi med jämn intervall kommer ut för periodiskt underhåll av taket. Vi rensar brunnar och tillser att taket är skadefritt. Att upptäcka ett läckage tidigt sparar ofta mycket pengar.

Bild Bergslagens Tak

Garantier & Trygghetspaket

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Vad omfattar trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Trygghetspaketet, som är ett av marknadens mest omfattande, ersätter såväl skador i material som följdskador och entreprenörens arbete. Trygghetspaketet lämnas endast av auktoriserade takentreprenörer som följer de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. Trygghetspaketet är knutet till fastigheten oavsett ägare, vilket ger dig och en eventuell framtida köpare trygghet vid försäljning av fastigheten.

Hur är det möjligt?

AB Tätskiktsgarantier i Norden samarbetar med särskilt utvalda leverantörer, vilka tillhandahåller tätskikt som är noga utprovade för nordiskt klimat. Såväl material som installation av tätskikten har följts upp sedan starten 1984. Genom kontinuerlig utbildning informeras de auktoriserade takentreprenörerna om uppdateringar av de vid var tid gällande riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™. På så vis har de över tid minskat de vanligaste riskerna för skador och fel till dagens skadenivå på endast ett par promille.

Varför behöver jag trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™?

Skador orsakade av utifrån inträngande vatten, som exempelvis ett läckande tak, ersätts vare sig av hem- eller fastighetsförsäkringen. AB Tätskiktsgarantier i Norden har därför, i samarbete med ledande tillverkare av tätskikt i Sverige, tagit fram detta trygghetspaket för fastighetsägare. Trygghetspaketet, TÄTSKIKTSGARANTIER™, utfärdas i form av en ansvarsutfästelse från AB Tätskiktsgarantier i Norden som också är den neutrala part som sköter om anmälning av skada och ser till att nödvändiga åtgärder vi

Tg Bild Hörby

Sedumtak Karlskoga

Elastolit R01 + Sedum
Takstorlek: 60 kvm
Monterades: 2023

Garagetak Karlskoga

Elastolit R01
Takstorlek: 80 kvm
Monterades: 2023

Balkong Karlstad

Trebolit Elastolit 001
Takstorlek: 15 kvm
Monterades: 2021

Radhus Karlstad

Trebolit Elastolit R01
Takstorlek: 120 kvm
Monterades: 2022

Villa Degerfors

Nyproduktion av villatak och garage

Trebolit Elastolit 001
Takstorlek: 160 kvm
Monterades: 2022

Kontakta oss

IMG 20220721 180944